English

 

If you like to brighten the brand of your product and promote it to thousands of customers, keep contact. I can help you to promote your products in 30 summerfestivals and contact over 700 000 event visitors next summer 2015.

More information is coming in this page during february. In urgent cases send email or call me.

 

Också på svenska:)

 

Evenemangproduktion Action Finland

 

Om du vill väcka intresse hos en massa av människor vi kan hjälpa dig göra det i finska musikfestivaler.

 

30  festivaler med 800 000 besökare år 2015 runt om i Finland, Du gör bara ett avtal med oss så allt är nu lättare än någånsing

  • Du kan reservera försäljningsplatser eller promoteringsplatser

  • Marknadsföring på digitala storbildsskärmar i festivaler

  • Vi kan bjuda dig också eventpersonal som har en positiv attityd och vilja kontakta människor Eventpersonal kan dela ut varuprover, informationsblad, goodiebags, inbjudningar och genomför undersökningar

Samarbetsavtal med festivaler

Om du är samarbetspartner, din produkt eller brand kan ses hela tiden under festivalens markning dvs flera månader före festivalen.

Vi kan reservera ett specielt område för dig och din brand

 

Gör så här:

  1. Berätta os mycket nogrrannt, vilka slags kunder du vill nå

  2. Berätta oss , vilket slags produkt, service, erbjudanden eller kampanjn du vill genomföra

  3. Du gör bara ett avtal med oss så alt är nu lättare än någånsing

  4. Berätta oss hur vill du ta del i festivalen (promotera, försälja, reklam eller videoklipp på storbildsskärmar …)

  5. När (vilka veckor/dagar) du kan ta del i festivalen

-> VI GÖR DIG ETT ERBJUDANDE TILL DE MEST LÄMPLIGASTE FESTIVALER SÅ ATT DU KAN NÅ DINA KUNDER UTAN EXTRA RISKER

Att komma till festivaler är nu lättare än någånsing.